RESCUE REMEDY (Krizová esence pro zvířata)

pro zvířata je určena pro každou krizovou a nouzovou situaci, očekávanou i náhlou. Používá se k uklidnění zvířete a jeho celkové uvolnění. Rescue Remedy pomáhá.1.AGRIMONY ( Řepík lékařský)

pro zvířata je určena pro každou krizovou a nouzovou situaci, očekávanou i náhlou. Používá se k uklidnění zvířete a jeho celkové uvolnění. Rescue Remedy pomáhá.

– léčí psychické nebo fyzické utrpení

 • zvíře se nezdá uvolněné a klidné

 • na úzkosti projevené podrážděnou kůží, močením, neurózou pro utrápená zvířata

 • pro zvířata, která se horlivě snaží dělat radost pánovi

2. ASPEN (Topol osika)

– strach, obavy jejichž příčina není známá

 • úzkost, nervozita, třes, funění, podráždění

 • sklopené uši, ocas

 • strach panika když se setká s něčím novým

 • bojí se chodit ven

 • pomočování strachy, průjmy, zažívací problémy, fyzické kolapsy

3.BEECH (Buk lesní)

– netolerantnost

 • nesnáší změny režimu

 • popudlivost, nesnáší blízko sebe jiná zvířata

 • podrážděnost, zloba, nesoustředěnost

 • přecitlivělost na zvuky, doteky

 • špatná snášenlivost klimatických změn

 • alergické reakce u zvířat

4.CENTAURY (Zeměžluč lékařská)

– nedostatek asertivity, slabá vůle, servilnost

 • nejistota, pořád všude následují pána

 • přehnaně podřízené zvíře

 • přetížená a přepracovaná zvířata, slabost

 • k rekonvalescenci po úrazech a nemocích

5.CERATO (Rožec)

– nedostatek sebejistoty, sebedůvěry

 • závislost na pečovateli

 • nedokáží navázat vztahy se zvířaty stejného druhu -svým chováním nedospělá

6. CHERRY PLUM (Slíva třešňová)

-neovladatelné chování

 • nepříčetnost, nutkavé chování

 • nervozita, hysterie, vztek, zuřivost

 • nevypočitatelná zvířata

 • destruktivní a sebedestruktivní chování

 • neovladatelné tělesné funkce

 • fobie, psychomotorické záchvaty, epilepsie a křeče

7. CHESTNUT BUD (Poupě jírovce)

-neschopnost učit se

 • opakování stále stejných chyb

 • odstranění zlozvyků

 • zvíře stále přitahuje nehody

 • recidiva nemocí, infekcí

 • opakované porodní obtíže

8. CHICORY (Čekanka obecná)

-vlastnické chování, lpění

 • stálá snaha o pozornost

 • stále jsou u majitele, trucovitost

 • ničení věcí, nepořádku, hluku, převážně když pán opustí domov

 • ostatním nedovolí získat pozornost, přehnaná ochranitelnost

9. CLEMATIS (Bílá lesní réva)

-roztržitost

-nedostatek zájmu o současný okamžik

 • nepozornost, nesoustředění

 • zmatečnost, nepřítomný pohled

 • unuděnost, nezájem

 • po nějakém zhroucení, na senilitu a stáří u zvířat

 • po operaci pro lepší probuzení a uzdravení

10. CRAB APPLE (Plané jablko)

-nečistota, nákaza, otrava

 • pro choulostivá zvířata náchylná k nemoci

 • pro zvířata, kterým vadí vlastní exkrementy v kotci nebo kleci

 • při pomočování v nemoci nebo při záchvatech, při zácpě

 • při přehnané úpravě zevnějšku -při kožních problémech

11 ELM (Jilm)

-nepřiměřené chování

 • hroutí se z různých situací

 • nepřizpůsobuje se aktivnějšímu způsobu života

 • několikanásobný vrh nebo přetíženost mláďaty

 • prevence námahy, únava po chorobě

 • stresové alergie, stejné zdravotní problémy jako mají majitelé

12. GENTIAN (Hořec nahořklý)

-ztráta odvahy, slabost po nemoci

 • nezájem o potravu

 • ztráta odvahy, nezájem o potravu v nemoci

 • malomyslnost po domácích změnách

 • dobré pro zvířata v útulcích apod.

 • při chybějící pochvale

 • při ztrátě formy nebo po poranění a operačním zákroku

13. GORSE (Hlodáš evropský)

-sklíčenost, beznaděj

 • pro zvířata, která něco vzdávají (při nemoci, v soutěži

 • pro matky, které přišly o potomka

14. HEATHER (Vřes obecný)

-osamělost, hlasité dožadování se pozornosti

 • žadoní o pozornost, když zůstanou, sama dělají hluk, nepořádek, ničí věci

 • nereagují na příkazy majitelů a cvičitelů

15. HOLLY (Cesmína ostrolistá)

-podezřívavost

-škodolibost, pomstychtivost

-navozuje velkorysost

 • na ztrátu pozornosti nebo postavení reagují zlomyslností, vzdorovitostí, podezřívavostí nebo špatnou náladou

 • nespokojenost se zacházením od pána

 • nenávidí určité věci nebo osoby (pošťačka, veterinář, děti)

 • nevychází se zvířaty ve skupině-tesk po dřívějších majitelích, povzbuzení starých zvířat, recidiva nemocí

16. HONEYSUCKLE (Zimolez kozí list)

-stesk po domově

-těžké přizpůsobování novému prostředí

 • utrápenost, deprivace, hubnutí mimo domov

 • nesnášenlivost dovolených s majiteli

 • psychické problémy při cestování

 • vracejí se po přestěhování do původního

 • tesk po bývalých majitelích

 • povzbuzení starých zvířat, recidiva nemocí

17. HORNBEAM (Habr)

-slabost, vyčerpání

-neschopnost z únavy

 • nedokáže něco udělat když, to pán požaduje

 • pro udržování vitality v době vynucené nečinnosti (nemoc) nebo na povzbuzení po nemoci

 • na uklidnění při léčbě rakoviny

18. IMPATIENS (Netýkavka žlázonosná)

-netrpělivost, podrážděnost

-neochota spolupracovat

 • na vznětlivost, upospíchanost a následné chyby (např. při tréninku)

 • pro netrpělivá zvířata

 • hyperaktivita, neposednost

 • neklid když nejsou zaměstnané

 • napětí, podrážděnost, svalové křeče

 • podrážděnost kůže, zažívací problémy, zácpy, průjmy, úleva od bolesti vlivem napětí

19. LARCH (Modřín)

-ztráta sebedůvěry, váhavost -strach ze selhání

 • po traumatech kdy došlo ke ztrátě sebejistoty

 • pro týraná zvířata nebo po utrpení

 • vystrašenost, nutnost přemlouvání k nějaké reakci

 • slabá imunita

20. MIMULUS (Kejklířka skvrnitá)

-strach ze známých věcí -stud, plachost

 • strach z vody, tmy, bouřky, přístrojů apod.

 • strach z běžných zákroků (ošetření, stříhání)

 • při neklidu a neposednosti vlivem strach

21. MUSTARD (Hořčice divoká)

-deprese bez příčin

 • zvíře je psychicky na dně, nedostatek energie, sklopené uši, svěšená hlava

 • při pocitu majitele že se zvířetem není něco v pořádku

 • u nemocí s rychlým nástupem

22. OAK (Dub letní)

-smířenost, nedostatek odolnosti, vytrvalosti a odvahy kde to bylo běžné

 • při boji o přežití, nemoc, životní podmínky

 • při vyčerpání, přetížení

 • pro zvířata, která neumí zastavit, odpočinout si a nabrat síly

 • pro dlouhodobě nemocná zvířata

23.OLIVE (Oliva)

-psychické a fyzické vyčerpání mdloby

 • slabost, nemoc, vyčerpání (i ze závodů)

 • pro spavá zvířata vlivem nemoci -rekonvalescence po operaci při dlouhodobě stresující nemoci -pro ztracená zvířata, která se dlouho toulala

24. PINE (Borovice lesní)

-pocit viny a zkroušenosti

 • navozuje pozitivní postoj

 • pro zvířata, která berou pocit viny na sebe, dobré souběžně léčit i lidi

25. RED CHESTNUT (Červený kaštan)

-přehnaný strach, obavy o druhé -přehnané ochranitelství

 • přehnaná starost o své potomky nebo dětí pánů

 • přehnaná ochrana pánů- nechtějí odložit mladé

 • nepustí člověka ke svým mladým

 • uklidnění po dočasném oddělení od mladých

26. ROCK ROSE (Devaterník penízkovitý)

-extremní děs, strach, panika

 • po situaci, která zvíře vyděsila

 • v panickém stavu, kdy se zvíře třese

 • pokud má zvíře strach chodit ven

 • na zvládání situací, kdy chce zvíře extremněutéct

 • při zákroku

 • léčba úžehu nebo úpalu

27. ROCK WATER (Voda z léčivých pramenů)

-nepoddajnost, napětí, potlačování

 • při nepružnosti, potížích s výcvikem

 • teritoriální chování, tvrdohlavost

 • problémy ze změny režimu

 • dominantní chování

 • sebepopírání

28. SCLERANTHUS (Chmerek roční)

-nejistota a nevyrovnanost

 • nastoluje vyrovnanost

 • pro zvířata s neurčitoou, rozporuplnou povahou

 • u nemocí s proměnlivými příznaky ( zácpa, průjem …)

 • při zmateném, dezorientovaném chování

 • problémy s rovnováhou, kinetóza, hormonální nerovnováha

29. STAR OF BETHLEHEM (Snědek okoličnatý)

-fyzický, psychický šok

 • na šok po nehodách, traumatech

 • po prožití dlouhodobé krutosti

 • porodní trauma, prochladnutí, po šoku vlivem otravy

 • u alergií, po anestezii

30. SWEET CHESTNUT (Jedlý kaštan)

-extremní psychické i fyzické utrpení

 • rezignace po fyzickém nebo psychickém utrpení

 • léčba utrpení z minulosti

 • pro zvířata, která zažila bití, trpěla hlady …

 • odmítání potravy odloučení od pána

 • při sebeubližování, při nedobrovolném zajetí

 • při problémech s porodem

31. VERVIN (Sporýš lékařský)

-přehnaná snaha a nadšení -impulsivnost

 • horlivost, nadšení, nedočkavost

 • pro rozběhaná zvířata, která se nezastaví

 • pro neukázněná zvířata

 • hyperaktivita, nervové poruchy a potíže

32. VINE (Vinná réva)

-dominance, šikanování -teritoriální chován

 • agresivita, snaha o ovládání jiných zvířat, lidí, území

 • bezohlednost, nadvláda nad jinými zvířaty nebo lidmi

 • vyvolávají děs, dovedou šikanovat

33. WALNUT (Vlašský ořech)

-problém přizpůsobit se novému

 • zmatenost, úzkost, poruchy chování vlivem životní změny

 • při problémech s první říji, v období březosti

 • problémy se zuby, po kastraci, po dlouhé cestě

 • změna, ztráta majitele, ztráta končetiny nebo smyslové funkce

 • při hospitalizai, eutanázii, anestezii

34 WATER VIOLET (Žebratka bahenní)

-lhostejnost, rezervovanost

 • při problému se zvířetem navázat kontakt

 • samotářská zvířata, držící si odstup

 • nezájem o okolí

35. VHITE CHESTNUT (Bílý kaštan)

-roztržitost a nespavost

 • při stálém olizování, kousáním kůže, pacek až do krve

 • neklidný spánek, uklidnění při porodu

 • stále stěhování mláďat, opakované nemoci

36. WILD OAT Sveřep větevnatý

-nedostatečné nasměrován

 • pro zvířata, která mají velké schopnosti, dispozice, ale nedokážou je uplatnit

 • malé výkony, pro zvířata, která přestala vykonávat povolání

 • při nenaplněných životních funkcích (reprodukce)

37. VILD ROSE (Planá – šípková růže)

-rezignace, apatie

 • na kritický stav, když zvíře vzdává boj o život

 • při dlouhodobě vyčerpávající nemoci

 • nedostatek energie, nechuť se pohybovat

 • smutek apatie, nezájem o potravu

 • život bez potěšení, opuštěná zvířata (útulky)

38.WILLOW Žlutá vrba

-zlomyslnost, vzdorovitos

 • špatná nálada, vzdor

 • naschvály (močení, ničení věcí apod.)

Čerpáno z knihy Bachova terapie pro zvířata, autor VLAMIS Gregory

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nákupní košík